04 листопада 2021

 

Круглий стіл

“Наступність в дошкільній та початковій освіті: реалії та перспективи”


Час змін — це період, коли треба швидше зорієнтуватися, розібратися в сутності змін та мати чітке розуміння того, що відбувається і як діяти далі. Реформа освіти передбачає суттєву перебудову системи освіти як такої. Ці зміни стосуються педагогів, дітей та батьків. Змінюються форми, методи, засоби, ціннісні позиції та концептуальні засади організації освітнього процесу, а головне — результат: педагогіку знань змінює педагогіка компетенцій. Тобто вирішального значення для дитини в її майбутньому дорослому житті набуде не багаж знань, а здатність ними скористатися, застосувати їх у конкретних умовах на користь собі, справі, громаді, країні. Оскільки ці зміни стосуються і дошкільної освіти і початкової освіти, доцільно було б відповісти на запитання: Що є сутністю поняття «наступність»? Чому виникла потреба наступності? Хто має її забезпечити? На кого орієнтуватися це зробити?

Саме про це вихователі старших груп ЗДО, вчителі 4-х класів ЗЗСО області мали можливість почути на засіданні круглого столу «Наступність в дошкільній та початковій освіті: реалії та перспективи», яке 29 жовтня цього (2021) року відбулось в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet).

Про психологічні аспекти готовності дітей до навчання в школі розповіла Жизномірська О.Я., доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук, яка зазначила, що соціально-психологічна готовність дитини до шкіль­ного навчання передбачає сформованість у неї якостей, завдяки яким вона зможе працювати разом з іншими людьми, підкоряючись вимогам дитячої групи, поступаючись партнерам спілкування і захищаючи інтереси та гід­ність власних. Старший дошкільник, у якого сформована психологічна готовність до навчання, характеризується певним рівнем розвитку мотиваційної, емоційно-вольової, пізнавальної сфер. Психологічна готовність дитини до школи - здатність дитини ви­конувати навчальні завдання і шкільні обов'язки, зумовлена рівнем її загального розумового розвитку.

Коненко Л.Б., завідувач відділу дошкільної та початкової освіти , методист ТОКІППО докладно ознайомила педагогів з аспектами здійснення наступності дошкільної та початкової освіти, поглибила знання щодо максимального зближення умов розвитку, виховання і навчання старших дошкільників та молодших школярів з точки зору оновленого Базового компоненту дошкільної освіти 2021, Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти. Педагоги отримали багато практичних порад, вправ, рекомендацій, які доцільно було б використати у своїй педагогічній діяльності.

“Педагогіка партнерства” – доволі новий термін в Україні. Хто з ким має бути партнерами  і як? Усе це ще треба проявити, обговорити і осмислити всім учасникам навчального процесу. Сам термін у нас почав активно вживатися після його появи в Концепції Нової української школи. Там педагогіка партнерства – один з компонентів формули НУШ. Але у Базовому Компоненті дошкільної освіти у новій редакції (2021р.) батькам відведена велика роль у формуванні особистості дитини.

Як зазначила Зубаль І.М., методист відділу дошкільної та початкової, що в основі педагогіки партнерства лежить спілкування, взаємодія та співпраця між педагогом, дитиною і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями і є  рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Щиро дякуємо всім учасникам круглого столу!!!

Зичимо натхнення до праці і радості від кожного прожитого дня!!!


МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

Методичні рекомендації
Немає коментарів:

Дописати коментар

  Круглий стіл “Наступність в дошкільній та початковій освіті: реалії та перспективи” Час змін — це період, коли треба швидше зорієнтува...