Лютий 2022 - впроваджуємо освітній напрям "ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ"

Завдання місяця:

  • ознайомитися із напрямом в БКДО (стор. 5-9);
  • прочитати методичні рекомендації до цього напряму (стор. 5-11);
  • ☝оглянути середовище своєї групи і зясувати, що ✅ є, а що потрібно оновити чи додати (куточок усамітнення та відпочинку, куточок приналежності, правила групи, екран настрою, візуальні нагадування/підказки як правильно мити руки та коли тощо - зразки можна знайти на просторах інтернету або у презентації Г.Комар);
  • ❓❗ праналізувати свої плани і внести корективи відповідно до напряму (ранкові зустрічі, ранкове коло та ін.);
  • зробити 📷світлини, 📝нотатки, які будуть свідчити про оновлення і зроблене;
  • ВИКОРИСТОВУВАТИ З ДІТЬМИ!!! 😉
  • 💓похвалити себе або зробити 🎁подарунок собі за пророблену роботу! 👏


Перше онлайн-засідання школи педагогічної майстерності

«ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 2021»


Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим для всіх закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття дошкільної освіти. У січні 2021 року було оновлено редакцію Базового компонента дошкільної освіти (наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021р. №33), впровадження якого розпочалося із вересня 2021 року.

Які ж причини спонукали до оновлення БКДО на сучасному етапі? Визнання української дошкільної галузі як сучасної, науково-обґрунтованої та методично забезпеченої ланки освіти, яка відповідає міжнародним стандартам якості освіти. Ключовим поняттям у критеріях оцінки ефективності та якості освіти виступає категорія сформованих у дитини компетентностей, які вказують на можливість активно проявляти особистісні надбання в різних видах діяльності. 

Саме про це педагогічні працівники області мали можливість почути на Першому онлайн-засіданні школи педагогічної майстерності «ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 2021» яке 20 січня цього (2022) року відбулось в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet), мета якого, підвищення майстерності та готовності педагогів ЗДО планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого Стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку, формувати здатність організовувати різні види діяльності дітей та створювати освітнє середовище для розвитку компетентностей дітей, які представлені в освітніх напрямах «Особистість дитини» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» інваріантної та варіативної складових Базового компоненту дошкільної освіти 2021.

Презентувала школу педагогічної майстерності Бачинська Н.Я., методист дошкільної та початкової освіти ТОКІППО, яка розповіла про особливості впровадження в освітній процес Державного стандарту дошкільної освіти. Більш детально зупинилась на сутності характеристики освітнього напряму  «Особистість дитини»: рухова та здоров’язбережувальна компетентності.

Продовжила засідання Жизномірська О.Я, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, доцент, кандидат психологічних наук, із темою «Особистісна компетентність дитини». Відзначались педагогічні впливи, які повинні забезпечувати цілісніть особистості, яка проявляється в розвинених емоціях, зростаючій свідомості, керованій поведінці.

Зубаль І.М.,  методист дошкільної та початкової освіти ТОКІППО,  зазначила стратегічні завдання освітнього процесу напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Розглядались графічні організатори у роботі з дошкільниками, а саме :інтелектуальна карта, дошка тайм-менеджменту, дерево цілей, схеми для малювання, лего-конструювання.


Висловлюємо щиру вдячність учасникам методичного заходу і бажаємо творчих і особистих успіхів!!


Матеріали Першого онлайн-засідання школи педагогічної майстерності

«ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 2021» :

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ БАЧИНСЬКОЇ Н.Я.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Галини КОМАР, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Чортківської міської ради

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗУБАЛЬ І.М.

СВІТЛИНИ ЗАХОДУ
Немає коментарів:

Дописати коментар

  Нетрадиційні прийоми розвитку музикальності дошкільнят Мистецтво є своєрідним індикатором рівня культури суспільства загалом та особист...