30 серпня 2021

 Серпнева педагогічна студія «Дошкільна освіта у 2021-2022 н.р.: забезпечення безбарєрності та якості освітньої діяльності»

Дошкільна галузь є невід’ємною складовою процесу реформування освітньої системи в Україні. На часі реальний, а не тільки давно задекларований в дошкільній освіті, перехід від знаннєвої до компетентнісної парадигми організації освітнього процесу: використання на практиці принципу інтеграції та індивідуалізації, застосування діяльнісного, особистісно орієнтованого підходу до розвиту особистості; формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

Про організацію освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році йшла мова під час проведення секції Серпневих методичних студій «Дошкільна освіта у 2021-2022 навчальному році: забезпечення безбарєрності та якості освітньої діяльності» для керівників та консультантів ЦППР ПП, працівників відділів освіти, які відповідають за дошкільну освіту, керівників ЗДО, голів методичних об’єднань дошкільників Тернопільської області.

 На засіданні були розглянуті наступні питання:

«Головні орієнтири дошкільної освіти у 2021-2022 н.р.: погляд у майбутнє» Бачинська Наталія Ярославівна, методист відділу дошкільної і початкової освіти ТОКІППО

«Забезпечення спільного розуміння якості освіти для успішного розвитку дітей в закладах дошкільної освіти» Білінська Любов Петрівна, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області (надані матеріали Інформація про порадник для ЗДО, Порадник_титульна)

«Базовий компонент дошкільної освіти 2021 року: що слід врахувати» Комар Галина Василівна, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Чортківської міської ради

«Створення безбар'єрного простору в закладі дошкільної освіти» Мушій Віталія Григорівна, методист, в.о завідувача обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ТОКІППО

«Пріоритетні напрямки роботи практичного психолога ЗДО на 2021-2022 н.р.» Ярмолицька Світлана Олегівна, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО

«Впровадження духовно-моральних цінностей в освітній процес дошкільного закладу» Королюк Оксана Йосипівна, вихователь-методист КДНЗ "Країна дитинства" Великогаївської сільської ради (матеріали до виступу: навчальна програма та календарно-тематичний план «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях», програма та методичні рекомендації з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку «ЗЕРНО ЛЮБОВІ», матеріали Всеукраїнського онлайн семінару: «Реалізація парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей»)

STEM-освіта, як інноваційний підхід у розвитку природничо-математичної освіти у руслі наступності між дошкільною та початковою ланками освіти Зубаль Ірина Миколаївна, методист відділу дошкільної і початкової освіти ТОКІППО

Проновини видавництва «Ранок» для дошкільників розповіла Яковенко Любов Василівна, спеціаліст зі зв’язків з громадкістю видавництва «Ранок», письменниця (www.ranok.com.ua)

 

В допомогу керівникам та педагогам дошкільної освіти створено і постійно оновлюється блог «Дошкільна освіта Тернопільської області»

Адреса блогу

https://zdo-tokippo.blogspot.com/

Сторінки блогу

§  Головна

§  ДСЯО України для ЗДО

§  ECERS

§  Наступність між ДО та ПО

§  БКДО 2021

§  Медіаграмотність

§  Освіта для сталого розвитку

§  LEGO

§  Нормативна база

§  Корисні посилання

§  Онлайн-консультування

Методичні рекомендації та нормативні документи

·                Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»

·                Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороб (covid-19)

·                Лист МОН України №1/9—406 від 10.08.2021р. «Щодо окремих питань діяльності ЗДО у 2021-2022 навчальному році»

·                Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році Лист МОН № 1/9-404 від 09.08.21 року

·                Щодо формування ціннісних орієнтацій дітей (Лист МОН України № 1/9 — 362 від 16.07.2021 року)

·                "Щодо планування роботи ЗДО на рік" (Лист МОН України №1/9 - 334 від 07.07.21р.)

·                Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти (лист від 07.07.2021 № 26-04/19995/2-21)

·                Щодо сприяння розвитку мережі закладів дошкільної освіти (відділень, груп) різних типів та форм власності та належного фінансування галузі дошкільної освіти" (Лист МОН України №1/9-337 від 29.06.2021р.)

·                Щодо організації харчування у закладах освіти (Лист МОЗ України №26-04/18273/2-21 від 22.06.2021 року)

 Відео секції
16 червня 2021

 

ШКОЛА МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ

"Час професійного зростання"Вихователь! Щось дивовижне, добре і величне, трішечки магічне криється у цьому слові. Мабуть, основною причиною цього є велика любов до своєї професії, висока відповідальність до кожного проголошеного слова, до кожного кроку, що робить педагог. Адже вихователь – це скульптор дитячих душ, і кожен рух, кожне слово, кожна дія творять свою справу у створенні справжніх шедеврів.

Кожна ступінь освіти носить свій функціональний тягар і не менш важливий та складний у дошкільній освіті. Завдання педагога в дошкільній освіті не лише дати знання, вміння та навички, а й постійно прищеплювати й примножувати любов до життя, навчити дітей долати труднощі й пожинати гарні плоди своєї праці, вміти отримувати задоволення від своєї справи, що несе добро й красу людям. На всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди була, є і буде робота з вихователями-початківцями. Сьогоднішній початківець – майбутнє України, і саме від педагогічного колективу, в який приходять молоді педагоги, залежить їх професійне становлення. Для того, щоб початківець став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

Саме про це молоді вихователі ЗДО області мали можливість почути на онлайн-засіданні школи молодого вихователя, яке 14 червня цього (2021) року відбулось в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet).

Презентували школу молодого вихователя «Час професійного розвитку»  методисти відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО Бачинська Н.Я., Зубаль І.М., які зазначили про важливість сприяння професійному становленню та надання методичної допомоги молодим вихователям; про формування потреби в безперервній освіті, про стимулювання самоосвітньої роботи молодих педагогів і формування професійних умінь і навичок молодих спеціалістів, відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики.

Кавецький В.Є., в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, доцент, кандидат педагогічних наук ознайомив молодих спеціалістів із темою «Професійна і особистісна самореалізація педагога». Мова йшла про залежність вихователя як особистості і як професіонала від повноцінного психічного і особистісного розвитку дітей, розвитку їх мотивів і потреб, інтересів і нахилів, самостійного творчого мислення, їх самосвідомості, соціальної активності.

Про проєкт превентивної освіти «Вчимося жити разом» розповіла учасникам Кучер Л.А., методист лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування. Перелік ключових понять, що охоплюють проблему становлення у дитини дошкільного віку основної компетентності, рекомендації  молодим вихователям ЗДО щодо конкретизування проявів сформованості життєвих навичок ефективної взаємодії дитини з іншими людьми, і багато інших питань розглядалось по темі під час зустрічі.Як саме подружити STREAM-освіту і ЗДО, шляхи реалізації у закладах продемонструвала на практиці (проєкт «Економний кран») Зубаль ІМ., методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО.

STREAM-ПРОЄКТ "ЕКОНОМНИЙ КРАН"

Про надання освітніх послуг, що забезпечує формування громадянської соціальної та загальнокультурної компетентностей вихователя закладу дошкільної освіти на основі засвоєння ними базових фінансових знань, відпрацювання практичних навичок фінансової, споживчої культури та навиків підприємництва через інноваційні інструменти навчання в умовах запровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) і про відповідність до вимог сучасного освітнього процесу згідно фінансової грамотності розповіла Криховець-Хом’як Л.Я., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів.

Питання сталого розвитку, рекомендації щодо позиції і ролі вихователя в освітньому процесі для сталого розвитку, як сформувати в дітей нові моделі поведінки, звички, стиль життя тощо проінформувала учасників Бачинська Н.Я., методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО.
ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ


Про інтегрований наскрізний курс «Культура добросусідства» як інструмент формування соціальної компетентності та її використання в роботі ЗДО розповіла Голуб М.Я., методист центру виховної роботи , захисту прав дитини та громадянської освіти. Зазначалось, що «Культура добросусідства» передбачає формування в здобувачів освіти високого рівня толерантності та пріоритетності загальнолюдських цінностей, наголошує на рівності всіх людей незалежно від статусу, етнічної та релігійної належності, вивчає спільне й відмінне у традиціях і культурах різних народів.
На завершення заходу учасники познайомились між собою з допомогою дошки Padlet. Відбулось  формування пар молодих вихователів для взаємної підтримки, обговорення та узгодження правил взаємодії в парах.

Висловлюємо щиру вдячність всім учасникам засідання школи молодого вихователя і бажаємо наснаги до праці і вдалих професійних досягнень.


31 травня 2021

 

Сучасний музичний керівник закладу дошкільної освітиМистецтво є своєрідним індикатором рівня культури суспільства загалом та особистості зокрема. Крім того (і це надзвичайно важливо!), воно здатне надихати, мотивувати й спонукати особистість до самовдосконалення. Тож невипадково назва освітнього напряму — “Дитина у світі мистецтва” — набула нового звучання в останній редакції Базового компонента дошкільної освіти. Автори прагнули таким чином зробити акцент на ролі мистецтва в розвитку особистості дитини та в дошкільній освіті загалом. Мистецька освіта дошкільнят не має на меті виховання художників, музикантів, акторів. Але здібності, якості, компетентності, що формуються і розвиваються в мистецьких видах діяльності, є інструментом творення дитини як особистості та збереження її унікальності. Залучення до мистецтва не лише збагачує особистий, індивідуальний досвід взаємодії дитини зі світом, а й допомагає їй навчитися проникати у внутрішній світ іншої особистості.

Музику використовують як універсальний засіб впливу на розвиток дитячої особистості. У повсякденному житті діти сприймають музику пасивно, адже вона є тлом, звучить неголосно, на другому плані. Проте це не означає, що від такого сприймання немає користі — вплив музики все одно залишається безпосереднім. А щоб цей вплив був результативним рекомендовано використовувати сучасні методи і прийоми музичного виховання дітей дошкільного віку.

Саме про це музичні керівники ЗДО області мали можливість почути на засіданні круглого столу, яке 25 травня цього (2021) року відбулось в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet).

Як популяризувати і розширити обізнаність педагогів щодо сучасних методів і форм використання музичних технологій розповіла  Зубаль ІМ., методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО.

Поділилась своїм досвідом роботи на тему «Формування творчих здібностей дітей з використанням інноваційних технологій» Зембович Л.Л., музичний керівник Бережанського ЗДО «Ромашка», яка зазначила про доцільність і важливість використання як традиційних методів, так і інноваційних технологій у роботі музичного керівника. Зокрема розглядались: методика Карла Орфа, пальчикова гімнастика, музикотерапія, використання мультимедійних презентацій, лепбук та LEGO. Педагог широко використовує програму оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія». У закладі з 2005 року функціонує гурток для обдарованих дітей «Маленькі зорецвіти», мета якого розвивати музичну культуру дошкільників, позиції активного учасника, виконавця-творця музичних творів. До уваги глядачів були представлені світлини з роботи гуртка, зі свят та розваг, святкових ранків, фестивалей.  Бережанський ЗДО "Ромашка" щорічно проводить музично-хореографічний фестиваль «Галицький калейдоскоп», що є підсумком роботи закладу за навчальний рік і підсумком роботи музичного керівника.

Про сучасні підходи до хореографічних занять у ЗДО, забезпечення умов для самовираження кожної дитини в хореографічній діяльності, що передбачає емоційне занурення в середовище, наповнене різноманітними формами і образами ознайомила присутніх Щербата М.І., хореограф Бережанського ЗДО «Ромашка», яка розповіла про мету своєї діяльності, а саме: залучати дітей до краси хореографічного мистецтва; формувати початкові хореографічні уміння і навички; засвоювати нескладні танцювальні рухи, комплекси вправ; розкривати та розвивати творчий потенціал; виявляти та створювати умови для розвитку обдарованих дітей їхньої поведінки та культури одягу; виховувати морально-вольові якості, інтерес та любов до танцю і  спорту. До уваги глядачів була представлена презентація на дану тему, демонструвались наступні слайди: види музично-ритмічної діяльності на заняттях з хореографії, імідж сучасного хореографа, способи організації на заняттях по хореографії, структура занять з хореографії. Слід відзначити професійні здобутки педагога, про що свідчать участь її вихованців у конкурсі «Міс Попелюшка», у  гуртку «Веселка», у фестивалі «Бережанська фестивальна весна», «Новорічно-різдвяні візерунки», у музично-хореографічному фестивалі «Галицький калейдоскоп», у святах: День незалежності, День захисту дітей. Активно працює педагог і з дорослими: участь у всеукраїнській науково-практичній конференції, у майстер-класі по степ-аеробіці (м.Бережани, м.Кременець, м.Тернопіль), у педагогічній виставці «Дошкілля Бережан», у міському семінарі за методикою М.Єфименка.

Залучення дітей до музикування забезпечує розвиток їхньої пізнавальної активності, емоційного інтелекту, створює умови для самореалізації та самовираження під час створення музичних інструментів  із залишкових і природніх матеріалів, що є засобом  розвитку творчості дітей дошкільного віку. Саме про це зазначила у своєму виступі Карасьова Г.М., музичний керівник  Острівського ЗДО «Дзвіночок». Особливу увагу педагог приділяє виготовленню музичних інструментів, наприклад кастаньєти ( із природніх  і залишкових матеріалів), шуршунчик (із контейнерів з «кіндер-сюрпризу»), маракаси (з різних наповнювачів) тощо. Ще зазначалось про використання на заняттях «звучних жестів» - гра звуками тіла(плескання, клацання, тупання, цокання) і доцільність використання цього методу у музичному вихованні дошкільнят.

Вельми цікавий досвід роботи на тему «Вплив музики на дітей з особливими освітніми потребами.» донесла до аудиторії Хребетко К.С., музичний керівник  Тернопільського ЗДО №22 «Золота рибка», яка відмітила, що музика сприяє покращенню і збереженню здоров'я, впливає на загальний стан дошкільнят з ООП. Ще підмічено музичним керівником , що слухання і сприйняття музики дітьми з особливими освітніми потребами суттєво відрізняється від сприйняття музики у звичайних дітей. Аудиторія ознайомилась із програмами з музичного розвитку дітей інклюзивних груп, фонопетичною вправою « У кого що всередині», активними ритмо-вправами
(вправи з кубиками
LEGO, вправи з клавесами), шумовими інструментами з природніх матеріалів, з діатонічними дзвіночками, з активним слуханням музики. Педагогиня дійшла висновку, що використання музики як засобу розвитку і корекції дитячого організму є надзвичайно важливим для забезпечення нормалізації життєдіяльності дітей з особливими потребами і головне: формує  стійкий інтерес до прекрасного виду мистецтва – музики.

Сіньковська І.М., бібліотекар, завідувач науково-педагогічною бібліотекою ТОКІППО порекомендувала журнали, які доцільно використовувати  у роботі музичного керівника ЗДО, зокрема «Дошкільне виховання», «Музичний керівник», «Дитячий садок», «Дошкілля», «Дошкільний навчальний заклад» . До уваги аудиторії було запрезентовано покрокову інструкцію, як знайти тематичні статті на сайті ТОКІППО (ПРО ІНСТИТУТ; Бібліотека, Систематична картотека статей), репозитарій також розглядався в повному обсязі. Також бібліотекар порекомендувала шляхи організації публікування і розповсюдження друкуваних власних матеріалів музичним керівникам у дистанційній формі.  

Дякуємо учасникам засідання круглого столу за цікавість до теми зустрічі та бажаємо усім професійного зростання, натхнення до роботи і задоволення від проживання кожного дня!

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Методичні рекомендації

Додаткові матеріали

Презентація Хребетко К.С.

Презентація Зембович Л.Л.

Презентація Щербатої М.І.

 СВІТЛИНИ ЗАХОДУ

27 травня 2021

Тренери БКДО 2021

 Зустрічайте ТРЕНЕРІВ Тернопільської області по імплементації оновленого Базового компоненту дошкільної освіти 2021 (Державного стандарту дошкільної освіти)!

Це

-       Пришляк Оксана Михайлівна, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, виховної роботи Управління освіти і науки Тернопільської ОДА;

-       Комар Галина Василівна, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Чортківської міської ради;

-       Королюк Оксана Йосипівна, вихователь-методист КДНЗ яслі-садок "Країна дитинства" Великогаївської сільської ради;

-       Бачинська Наталія Ярославівна, методист відділу дошкільної та початкової освіти Тернопільського ОКІППО.

 Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні, затверджено, 12 січня 2021 року (наказ МОН №33 від 12.01.2021 р.). І, відповідно до листа МОН від 31.03.2021 № 4.5/705-21, Міністерством освіти і науки України та Державною установою «Український інститут розвитку освіти» за участі авторського колективу розробників Державного стандарту дошкільної освіти організовано серію вебінарів для підготовки регіональних тренерів по впровадженню БКДО 2021.

Навчання розпочалося 31 березня і завершилося 21 травня 2021 року. В цей час було проведено 16 вебінарів, кожен із яких тривав 2-3 год. Під час роботи були обговорені умови реалізації змісту та результати кожного освітнього напряму інваріантної та варіативної складових, зроблено акценти на сучасні підходи, форми, методи роботи з дітьми щодо формування у них відповідних компетентностей, про участь батьків в цьому процесі, про особливості забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини та багато іншого. Під час спілкування на вебінарах безцінними були бачення реалізації кожного напряму від авторів БКДО – метрів дошкільної освіти, практичні родзинки, ідеї від колег-дошкілників з різних куточків України.

Навчання здійснювалося згідно Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого БКДО (Державного стандарту дошкільної освіти) затвердженої наказом МОН України №397 від 31.03.2021 р.

Більше

-       про навчання можна переглянути на сторінці МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/tag/pidvishennya-kvalifikaciyi-doshkilna-osvita

-       про БКДО 2021 можна переглянути на сторінці блогу «Дошкільна освіта Тернопільської області» https://zdo-tokippo.blogspot.com/p/blog-page_16.html.

Поетичні рядки навіяні навчанням для тренерів:

Ми сьогодні під зав’язку

всім розкажемо Вам казку,

Як чарівних сто дівчат

Враз зустрілись в один час

Не у парку, не у клубі,

не в салоні, а у zoomі.

Швидко в подорож зібрались.

Навіть трішки хвилювались,

Бо країна не знайома,

Ще й дорога не відома.

І одразу в той же час

Феї враз зустріли нас

Всі красиві, милі, щирі,

Креативні, справедливі,

Вони тут не для забави,

Всі знавці своєї справи,

Тож додавши нам азарту

Повели по Держстандарту.

и одразу захопились,

Наші очі засвітились,

Всі ідеї з їхніх уст

Ми мотали всі на вус.

Так ми разом мандрували

І скарби оті збирали:

Там науку, там пораду,

Там ідею, там розраду.

Ось мішок вже під зав’язку -

Слід завершити нам казку.

Тож кажу всім на прощання:

«ДЯКУЄМО за старання,

за науку, за турботу і проведену роботу.

Всі знання ми понесемо,

Фей своїх не підведемо,

Докладемо всі зусилля

Й реформуємо ДОШКІЛЛЯ!»

Авторкиня Галина КОМАРПознайомитися із усіма тренерами по імплементації БКДО 2021 можна на дошці Padlet за покликанням https://padlet.com/dostandard2020/BKDO
        


  Серпнева педагогічна студія «Дошкільна освіта у 2021-2022 н.р.: забезпечення безбар ’ єрності та якості освітньої діяльності» Дошкільна га...