13 травня 2022

 

Нетрадиційні прийоми розвитку музикальності дошкільнят

Мистецтво є своєрідним індикатором рівня культури суспільства загалом та особистості зокрема. Крім того (і це надзвичайно важливо!), воно здатне надихати, мотивувати й спонукати особистість до самовдосконалення. Тож невипадково назва освітнього напряму — “Дитина у світі мистецтва” — набула нового звучання в останній редакції Базового компонента дошкільної освіти. Автори прагнули таким чином зробити акцент на ролі мистецтва в розвитку особистості дитини та в дошкільній освіті загалом. Мистецька освіта дошкільнят не має на меті виховання художників, музикантів, акторів. Але здібності, якості, компетентності, що формуються і розвиваються в мистецьких видах діяльності, є інструментом творення дитини як особистості та збереження її унікальності. Залучення до мистецтва не лише збагачує особистий, індивідуальний досвід взаємодії дитини зі світом, а й допомагає їй навчитися проникати у внутрішній світ іншої особистості.

Саме про це музичні керівники ЗДО області мали можливість почути на майстер-класі, який 12 травня цього (2022) року відбувся в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet).

Інноваційні підходи до організації музичних заняття з елементами музикотерапії для дошкільнят  продемонструвала і прокоментувала Зубаль І.М., методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО.

Скрабут Н. Б., музичний керівник Козівського  ЗДО "Ромашка"   представила свої напрацювання по темі «Розвиток мовлення за допомогою театралізованої  діяльності». Педагог зазначила, що першочерговим завданням розвитку мовлення дітей на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, такої, яку характеризує достатній рівень мовленнєво-комунікативної компетентності, яка вільно і творчо застосовує мову у театралізованій діяльності. На моніторі екрану учасники мали змогу побачити і почути вірші, складені особисто музичним керівником, що засвідчує талант педагога.

Про формування музичних здібностей дошкільників  засобами музичної діяльності та фольклорного матеріалу за методикою Карла Орфа ознайомила присутніх Курило О.Б., музичний керівник Підволочиського ЗДО. Педагог звернула увагу ,що в результаті цілеспрямованого оволодіння різними видами музичної діяльності відбувається формування музично-слухових здібностей, які в сукупності складають структуру музичних вподобань дітей дошкільного віку. Слід відзначити професійні здобутки педагога, про що свідчить велика кількість сертифікатів, методичних матеріалів, посібника.

Як залучити дітей до музикування, забезпечити розвиток їхньої пізнавальної активності, емоційного інтелекту, створити умови для самореалізації та самовираження  із допомогою інноваційних підходів до організації музичних занять у ЗДО? Відповіді на ці питання намагалась знайти Стрільчук Т.С., музичний керівник Сновидівського ЗДО «Сонечко». До уваги глядачів представлений досвід роботи не лише із дітьми дошкільного віку, а й цілою громадою. Весь виступ педагога був проникнений національно-патріотичним духом, що дуже схвально оцінили учасники заходу.

Дякуємо учасникам майстер-класу за цікавість до теми зустрічі та бажаємо усім професійного зростання, натхнення до роботи і задоволення від проживання кожного дня!

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Проєкт Надії СКРАБУТ

Презентація Оксани КУРИЛО

Досвід роботи Тетяни Стрільчук

СВІТЛИНИ МАЙСТЕР-КЛАСУ
28 квітня 2022

 

Семінар "Впевнений старт: молодший дошкільний вік. Лекція"


Радісне навчання, пріоритет партнерства і ровесництва, забезпечення максимальної активності дитини під час проживання кожного дня дошкільного року — головні принципи Проєкту «Впевнений старт»

Вихователь, який дотримується цих принципів, зможе забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до перспектив майбутнього життя. Програма «Впевнений старт» має чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань, результатів освітніх впливів й не переобтяжена методичними порадами.

Програма адресована педагогам та батькам вихованців. Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в такий спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкільника в різних видах дитячої активності, а не лише «знаннєвий приріст» за основними змістовими напрямами програми.

Саме про це педагогічні працівники області мали можливість почути на семінарі "Впевнений старт: молодший дошкільний вік. Лекція", який  27 квітня  цього (2022) року відбувся на платформі Zoom, організатор заходу: ТОВ "Українська Академія Дитинства"

Спікери Олена Хартман, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології ім.Г.Костюка НАПН України та Ірина Волошина, координатор-методист ТОВ «Українська академія дитинства» висвітлили шляхи реалізації проєкту «Впевнений старт», презентували навчально-методичний комплекс для роботи з дітьми молодшого дошкільного віку: Програма «Впевнений старт: молодший дошкільний вік», «Книги вихователя: молодший дошкільний вік»; «Книга малюка», альбом з художньо-творчої діяльності, «Флеш-набір» для молодшого дошкільного віку; набір плакатів для групової роботи (ігрові поля), Книга для батьків, «Книжка малюкам: хрестоматія літературно-художніх творів з методикою використання для дітей молодшого дошкільного віку».

На завершення заходу педагогічні працівники дошкільної галузі освіти отримали відповіді на актуальні питання сьогодення стосовно роботи з дошкільнятами і батьківською громадою, рекомендації щодо шляхів придбанням посібників.

Проект "Впевнений старт" ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СВІТЛИНИ ЗАХОДУ
29 березня 2022

 

Час професійного зростанняВихователь! Щось дивовижне, добре і величне, трішечки магічне криється у цьому слові. Мабуть, основною причиною цього є велика любов до своєї професії, висока відповідальність до кожного проголошеного слова, до кожного кроку, що робить педагог. Адже вихователь – це скульптор дитячих душ, і кожен рух, кожне слово, кожна дія творять свою справу у створенні справжніх шедеврів.

Кожна ступінь освіти носить свій функціональний тягар і не менш важливий та складний у дошкільній освіті. Завдання педагога в дошкільній освіті не лише дати знання, вміння та навички, а й постійно прищеплювати й примножувати любов до життя, навчити дітей долати труднощі й пожинати гарні плоди своєї праці, вміти отримувати задоволення від своєї справи, що несе добро й красу людям. На всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди була, є і буде робота з вихователями-початківцями. Сьогоднішній початківець – майбутнє України, і саме від педагогічного колективу, в який приходять молоді педагоги, залежить їх професійне становлення. Для того, щоб початківець став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

Саме про це молоді вихователі ЗДО області мали можливість почути на онлайн-засіданні школи молодого вихователя, яке 25 березня цього (2022) року відбулось в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet).

Презентувала школу молодого вихователя «Час професійного розвитку»  методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО Зубаль І.М., яка зазначила про важливість сприяння професійному становленню та надання методичної допомоги молодим вихователям; про формування потреби в безперервній освіті, про стимулювання самоосвітньої роботи молодих педагогів і формування професійних умінь і навичок молодих спеціалістів, відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики.

Кавецький В.Є., в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, доцент, кандидат педагогічних наук ознайомив молодих спеціалістів із темою «Доступна та якісна дошкільна освіта. Умови  реалізації Державного стандарту дошкільної освіти». Мова йшла про поступову реалізацію Державного стандарту дошкільної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти (2021р.). Розглядались компетентності, як ключова категорія оцінки якості результату освіти, більш детально викладач зупинився на освітніх напрямках, які прописані в БКДО. Зазначалось також важливість співпраці в колективі, співпраці з батьками в рамках наступності між дошкільною та початковою освітою.

Продовжила захід  Жизномірська О.Я, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, доцент, кандидат психологічних наук, із темою «Особистісна компетентність дитини». Відзначались педагогічні впливи, які повинні забезпечувати цілісніть особистості, яка проявляється в розвинених емоціях, зростаючій свідомості, керованій поведінці. Прозвучало багато практичних рекомендацій молодим спеціалістам.

Соціалізація дітей дошкільного віку - процес тривалий і багатоплановий. Це важливий крок на шляху входження у зовнішній світ - неоднозначний і незнайомий. У залежності від успішності адаптаційного процесу дитина поступово приймає на себе яку-небудь роль у суспільстві, вчиться вести себе у відповідності з вимогами соціуму, постійно намацуючи хиткий баланс між ними і власними потребами. Особливості соціалізації дітей дошкільного віку, фактори впливу соціалізації дошкільника тощо - саме про це зазначив у своєму виступі Яковишин Р.Я., доцент, кандидат педагогічних наук, який висвітлив тему «Нові стратегії змістового компоненту освітнього напряму «Дитина в соціумі».

Саранчук Н.Р. ,методист (предмети художньо-естетичного циклу) запрезентувала учасникам тему «Особливості змісту освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва». Прозвучало багато практичних рекомендацій щодо проводження різних форм і методів запровадження мистецьких технологій в освітній процес. Демонструючи невеличкі музичні уривки з відомих творів, виступів дітей, Наталя Романівна подарувала всім учасникам заходу багато позитивних емоцій.

Щиро вдячні всім учасникам онлайн-засідання

 школи молодого вихователя!!! Бажаємо подальшого професійного зростання

 і  сподіваємось на тісну співпрацю!!!

СВІТЛИНИ ЗАХОДУ
12 березня 2022

Використання інтерактивних методів роботи у діяльності асистента вихователяІнклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу . Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у закладах дошкільної освіти за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. В інклюзивних групах діти з особливими потребами включені в освітній процес завдяки асистентам вихователя. Діти осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення.

Саме про це асистенти вихователів ЗДО мали змогу почути на практикумі, який 5 квітня цього (2022) року відбувся в онлайн-просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet).

Мета проведення заходу: ознайомити асистентів вихователя із особливостями розвитку дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку; порекомендувати ефективні методи, форми та прийоми  роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний і диференційований підхід; рівні адаптації навчального й фізичного навантаження; розвивати вміння використовувати практичні посібники для роботи з дітьми запроваджуючи ефективні форми їх використання.

Із особливостями розвитку дитини з особливими освітніми потребами ознайомила учасників  Мушій В.Г.. методист, в.о. обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. Вона ж проконсультувала асистентів вихователя щодо практичного використання посібників з:

·       розвитку дрібної моторики;

·       пізнавальних інтересів;

·       емоційного інтелекту;

·       творчих нахилів.

Слухачі мали можливість задати запитання, висунути пропозиції, поділитись досвідом роботи з використанням і застосуванням посібників, про що свідчать світлини, зроблені під час практикуму.

Дякуємо учасникам майстер-класу за цікавість до теми зустрічі та бажаємо усім професійного зростання, натхнення до роботи і задоволення від проживання кожного дня!

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

СВІТЛИНИ ПРАКТИКУМУ

11 березня 2022

 

ПОРАДИ ВІД ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ: МОН РОЗРОБИЛО ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМІКС ДЛЯ ДІТЕЙ У ВОЄННИЙ СТАН

                   
Опубліковано 11 березня 2022 року о 10:33 на сайті Міністерства освіти і науки УкраїниМіністерство освіти і науки розробило інформаційний комікс для дітей у воєнний стан  це збірка інформаційних порад для дітей та їхніх близьких.

"Через воєнні дії в Україні сьогодні діти позбавлені спокою, вільного неба над головою, а також навчання. Щоб допомогти найменшим українцям емоційно у найважчі хвилини війни та підтримувати патріотичний дух нашої нації МОН представляє авторитетні поради від захисника України", - зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.


10 березня 2022(Facebook-сторінка Міністерства освіти і науки України)

 ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки запускає дитячий садок НУМО у форматі розвиваючих відео для дошкільнят. У цей складний час проєкт допоможе батькам зайняти дітей пізнавальними та розвиваючими активностями.

Зараз багато родин вимушено перебувають у сховищах, дорозі чи намагаються адаптуватися до нового місця. Проєкт НУМО допоможе батькам організувати дозвілля малечі та зберегти зв’язок із освітнім процесом.
Перший випуск зовсім скоро з'явиться на платформах Міністерства освіти і науки та ЮНІСЕФ, а згодом і на телебаченні. Ми робимо все можливе, щоб діти продовжили навчання та набували необхідних життєвих навичок.
Інноваційна платформа для раннього розвитку дитини"Mr.Leader".


Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України, запрезентував на своєму телеграм -каналі платформу для розвитку дошкільнят.

Допис: "Для наймолодших українців розроблена інноваційна платформа для раннього розвитку дитини"Mr.Leader". Це базова програма із зручним електронним щоденним плануванням.

Кожен день буде унікальним та дозволить дітям розвиватися"

https://t.me/UAmonogram/2588 


  Нетрадиційні прийоми розвитку музикальності дошкільнят Мистецтво є своєрідним індикатором рівня культури суспільства загалом та особист...