16 червня 2020


РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо аналізу доступності дошкільної освіти для її здобувачів та потенційних здобувачів відповідно до Європейської рамки якості дошкільної освіти

В усьому світі є розуміння того, що рівень дошкільної освіта суттєво впливає на розвиток і майбутнє держави, що фінансові вкладання в розвиток дітей дошкільного віку є найбільш ефективним. Чому дошкільна освіта є такою важливою ланкою в освіті дітей? Ось декілька тез на підтвердження цього.
  • -       Перші шість років є критично важливими для формування ключових компетентностей і підходів до навчання, які потім впливають на рівень освіти і праце зайнятість.
  • -       Діти, які були залучені у формальні програми більше, ніж упродовж одного року, показують кращі результати в математиці (PISA).
  • -       Діти, які не були залучені у програми упродовж одного року перед школою, мають втричі більше шансів бути неуспішними у процесі навчання.
  • -       Інклюзивність дошкілля попереджує нерівність і соціальне виключення
  • -       Позитивний вплив на працезайнятість батьків, особливо жінок.
  • -       Участь у дошкільних програмах має переваги для усіх дітей, особливо для дітей у складних життєвих ситуаціях.
  • -       Участь у дошкільних програмах має переваги як для індивідуальних дітей/сімей, так і для суспільства в цілому: кращі навчальні результати, кращі результати на ринку праці, більш інклюзивне суспільство.
  • -       Витрати на дошкілля мають найвищий відсоток повернення у розвиток людського капіталу, ніж у інші рівні освіти.

Одним із ключових критеріїв якості дошкільної освіти, згідно Європейської рамки, є її доступність для усіх дітей!
Згідно рекомендацій ЄС необхідно забезпечення доступності та інклюзивності ЗДО. Для цього необхідно:
-       Здійснити аналіз потреб з боку батьків, забезпечити їх вибір;
-       Усунути бар`єри для батьків
-       Співпрацювати з усіма батьками
-       Залучити до дошкільної освіти УСІХ дітей.
Які перепони стоять на цьому шляху?
-       Відсутність комплексного підходу до інтегрування дітей з особливими потребами та дітей з родин у складних життєвих обставинах, як на рівні громад, так і закладів дошкільної освіти.
-       Брак розуміння серед батьків і місцевих громад важливості обов`язковості дошкільної освіти.
Показники залученості дітей до дошкільної освіти в Україні та ЄС. Основною є теза, що всі діти повинні бути залучені у дошкільні програми (на базі центрів, на базі сімей, державні і приватні тощо).
Європейський союз
Україна
-       95% дітей віком від 4-6 років (на період 2017 року цей показник становив 94,8%)
-       33% дітей до 3-ох років до 2010р. (досягнуто)
-       90% дітей віком від 3-ох років до шкільного віку до 2010р. (у 2016р. 86,3%)
-       Загалом 75% дітей віком 3-6 років відвідують заклади дошкільної освіти
-       84,5% у містах
-       57,8% у сільській місцевості

Пропонуємо дати відповіді на наступні запитання, які допоможуть проаналізувати, наскільки освітня послуга є доступною у місцевій громаді, наскільки доступною є інформація про її наявність.
-       Чи існують певні переваги для окремих груп батьків при записі дітей у дитячий садок? Які?
-       Якими є процедури запису (використання державної мови при заповненні документів, листки-очікування тощо)?
-       Чи є гнучким режим роботи дитячого садка (дитину можна залишити на деякий час, робота під час вихідних тощо)?
-       Подумайте про важливість мови і стилю комунікації в контексті покращення якості надання послуги.
-       Яка інформація існує про ваш заклад? Для кого призначена ця інформація? Якою мовою написана ця інформація? Який її дизайн? Чи легко вона читається?
-       Як батьки можуть дізнатися про ваш заклад? Які інформаційні канали ви використовуєте (буклети, місцеву пресу, інтернет тощо)? Чи можете ви визначити певні перешкоди для деяких сімей у цьому процесі?
-       Чи  можуть інші люди з місцевої громади побачити, що відбувається у вашому закладі? Яка ця інформація? Де  вона розміщена ?
-       Чи легко потрапити до вашого закладу (транспортні можливості, робочі години)? Чи можуть його відвідувати діти із соціально вразливих груп?
-       Які проактивні дії можна було б здійснити по відношенню до сімей, які не відвідують ваш заклад? Як ви думаєте, проблема полягає у сім`ях чи у вашому закладі?
-       Як можна покращити цю ситуацію через співпрацю з іншими службами?
-       Чи можливо забезпечити дошкільну освіту у вашому закладі для дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей (наприклад, дієтичне харчування, безглютенова дієта тощо)
Що може робити ЗДО для реалізації доступності дошкільної освіти для усіх дітей?
-       Звертати увагу на висвітлення інформації про заклад дошкільної освіти різними способами, аби забезпечити інформованість усіх громадян.
-       Зібрати інформацію про дітей дошкільного віку в громаді (їх вік, залученість до дошкільної освіти).
-       З’ясувати причини, чому деякі діти не відвідують ЗДО взагалі.
-       Сприяти забезпеченню однакового доступу до якісної дошкільної освіти усім дітям місцевої громади.

Рекомендації підготовлені за матеріалами навчально-практичного тренінгу "Підвищення якості дошкільної освіти в Україні" (2020 р.), який відбувся за сприянням ВФ "Крок за кроком" та Представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)


Немає коментарів:

Дописати коментар

  Круглий стіл “Наступність в дошкільній та початковій освіті: реалії та перспективи” Час змін — це період, коли треба швидше зорієнтува...